Participant Info

First Name
Dobrochna
Last Name
Kałwa
Affiliation
University of Warsaw, Poland
Website URL
http://historia.uw.edu.pl/personel/dobrochna-kalwa/
Keywords
cultural history of Poland 19th-20th centuries, women's history in East-Central Europe, gender history, oral history, memory of communism, theory f history
Additional Contact Information

Personal Info

Photo
About Me

Professional carrier: 2001-2012 assistant professor at the Institute of History, Jagiellonian University, since 2012 assistant professor at the IH UW; visiting professor at Erfurt Universität (2010), Konstanz Universität (2015)

Fellowships:
Alexander-Brückner Zentrum für Polenstudien (2014), Unvierstiät Konstanz (2014), Alfred Toepfer Stiftug f.v.s. – Eurolecture. Gastdozentenprogramm zur Innovation in der Lehre (2010), Fulbright Scholarship – senior grant (2009), Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte Und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig – research grant (2008), a research grant of the Ministry of Science and Higher Education (2007); Foundation of Brzezie Lanckorońskie (1999)

Recent Publications

Books:
Imaginations and Configurations of Polish Society: From the Middle Ages through the Twentieth Century, He.yde J.,  Hüchtker D.,  Kałwa D.,  et al. (eds.), Wallstein Verlag GmbH 2017.From mentalities to anthropological history. Theory and methods, B. Klich-Kluczewska, D. Kałwa (eds.). Kraków  2012.
Migration als Ressource. Zur Pendelmigration polnischer Frauen in Privathaushalte der Bundersrepublik, Openladen 2009 [co-author: S. Metz-Göckel, S. Münst]
Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn. Dzieje społeczne z perspektywy gender, D. Kałwa D., T. Pudłocki, (eds.), Przemyśl-Kraków 2007.
Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, D. Kałwa, A. Walaszek, A. Żarnowska (eds.), Warszawa: DiG, 2005.
Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych, Kraków 2001

Articles:
Backlash Post-stalinien En Pologne, Clio, Histoire, Femmes, Sociétés 2015, vol. 41 no 1, pp. 165–174.
Emancypacja kobiet po polsku, Znak 2015, no 722-723, pp. 78–85.
Przemoc i zapomnienie. Druga wojna światowa z perspektywy płci kulturowej, [in:] Kobieta i historia. Od niewidzialności do sprawczości, ed. K. Bałżewska, A. Korczyńska-Partyka, A. Wódkowska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, pp. 27–43.Towards gender history, Roczniki Antropologii Historii 2014, no 2, pp. 11-14Historia kobiet – kilka uwag metodologicznych, [in:] Dzieje kobiet w Polsce, ed. K. Makowski, Poznań 2014, pp. 13–28.
Emanzipatorische Dimension der Migrationserfahrung. Fallstudien von Polinnen im deutschen Haushaltssektor, [in:] Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, ed. D. Praszałowicz, A. Sosna-Schubert, Peter Lang Edition 2014, pp. 299–314.
Split of identity. The role of a historian’s autobiographical memory in the research of contemporary history, [in:] From mentalities to anthropological history. Theory and methods, ed. B. Klich-Kluczewska, D. Kałwa, Kraków 2012.
Na peryferiach peryferii. Codzienność PRL w polskiej historiografii, Roczniki Antropologii Historii 2012, no. 2.
Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, Kultura i Historia 2010, no. 18.
Between Emancipation and Traditionalism. The Situation of Women and the Gender Order in Poland after 1945, [in:] Social Care under State Socialism (1945-1989). Ambitions, Ambiguities, and Mismanagement, ed. S. Hering, Opladen – Framington Hills, MI 2009, pp. 175-187.
Reading the City. Methodological Consideration on Urban History and Urban Studies, [in:] Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations, ed. L. Klusákova, L. Teulières, Piza 2008, pp. 1-16.
Commuting between private lives, [in:] Migration in enlarged Europe . A gender perspective, ed. S. Metz-Göckel, M. Morokvasic-Müller, S.A. Münst, Opladen & Farmington Hills 2008, pp. 121-140.
„So wie zuhause”. Die private Sphäre als Arbeitsplatz polnischer Migrantinnen, [in:] Von Polen nach Deutschland und zurück. Die Arbeitsmigration Und Ihre Herausforderungen für Europa, ed. M. Nowicka, Bielefeld 2007, pp. 205-226.

Media Coverage
Country Focus
Poland
Expertise by Geography
Eastern Europe
Expertise by Chronology
Modern, 20th century, 21st century
Expertise by Topic
Emancipation, Gender, Migration & Immigration, Rural & Agrarian History, Sexuality, Women, World War II