Participant Info

First Name
Renáta
Last Name
Modráková
Affiliation
National Library of the Czech Republic
Website URL
http://www.en.nkp.cz/about-us/professional-activities/manuscripts-and-early-printed-books/modrakova
Keywords
Benedictine nunneries, medieval libraries, paleography, codicology, medieval convents, history of the book, Gothic Script, medieval manuscripts
Additional Contact Information

Personal Info

Photo
About Me

Manuscript Specialist in the National Library of the Czech Republic, researcher of former Benedictine Nunneris in Middle Europe, interested especially in their libraries, Scriptoria from medieval nunneries in Middle Ages, deeply interested in cultural life of medieval nuns, also Palaeography and Codicology of 13th and 14th century, medieval liturgical manuscripts, History of written book in medieval Bohemia, Digital Humanities (editing of texts, description of manuscripts)

Recent Publications

Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky. Praha: Národní knihovna ČR, 2006 (with J. Marek) (Fragments of Manuscripts from the National Library of the Czech Republic)

Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11.-16. století. Praha: Národní knihovna ČR, 2008 (Time Left its Clothes Aside. Fashion from Manuscripts 11th – 16th Centuries)

Zákon a Písmo. Rukopisy české reformace 14.-16. století. Praha: Národní knihovna ČR, 2009 (with Z. Uhlíř) (Law and Scripture. Manuscripts of the Czech Reformation on the 14th – 16th Centuries)

Odraz dvorského prostředí v klášteře benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v 13.-14. století. In: Dvory a rezidence ve středověku II, Skladba a kultura dvorské společnosti, Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka (edd.) Praha : Historický ústav, 2008, ISBN 978-80-7286-134-7, p. 459-474 (Reflexion of the Court-Niveau in the St. George Cloister of Benedictine Order at the Prague Castle in 13th – 14th Centuries)

The Uniformity and Variability of the Book Culture of Women´s Mediaeval Order Institutions in Central European Lands. In: Rediscover Final Conference Proceedings, Prague, 15 Septembre 2010, National Library of the Czech Republic, Prague 2010

Open the Gates of Paradise : [the Benedictines in the heart of Europe 800-1300 : exhibition guide / sestavili Jan Klípa a Vít Vlnas]. Foltýn, Dušan; Klípa, Jan; Mašková, Pavlína; Sommer, Petr; Vlnas, Vít (edd.) Národní galerie, Praha 2014, p. 236-237, 244-245

(with T. Klimek) Cesta k rozmanitosti, aneb, Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku: sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře [The way to diversity: a caffeiner as a digital medieval historian] Praha : Národní knihovna České republiky, 2016

The Change of Historical Periods in the Light of Manuscripts and their Scribes from the Benedictine St. George´s Convent at the Prague Castle at the Beginning of the 14th Century. In: „Change“ in medieval and Renaissance scripts and manuscripts. 19th Colloque international de paléographie latine in Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin on September 16.-19, 2015 (in print)

Písemnosti abatyší kláštera sv. Jiří na Pražském hradě ve 13.-14. století. Naznačení úzkých hranic mezi diplomatikou a kodikologií. In: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním. Hojda, Zdeněk – Pátková, Hana. (edd.) Praha: Filozofická fakulta UK, 2008, ISBN 978-80-7308-195-9, p. 55-72. (Documents of abbesses from the St. George Cloister of Benedictine Order at the Prague Castle in 13th – 14th Centuries)

Úřad abatyše kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v období 13.–14. století. In Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV. Pavel Krafl (ed.). Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, (Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea, vol. 19). p. 580-592. (Office of abbesses from the St. George Cloister of Benedictine Order at the Prague Castle in 13th – 14th Centuries)

Media Coverage
Country Focus
Czech Republic, Bohemia (Middle Europe)
Expertise by Geography
Eastern Europe, Germany
Expertise by Chronology
Medieval
Expertise by Topic
Book History, Gender, Libraries & Archives, Religion, Women